רובה


שיפוץ הבית
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה לכאורה משפט נדוש אך יש מקרים בהם הוא אין משפט נכון ממנו. ניתן לחשוב על אלפי דוגמאות בהם הפרטים הקטנים הם היוצרים את התמונה הכללית ומשפיעים עליה במידה ניכרת, אך נראה  כי אחת הדוגמאות המובהקות ביותר לכך הוא בתחום בשיפוצים ובכך אנו עתידים להתמקד. נראה […]

שימוש ברובה איכותית בפרויקט שיפוצים בבית